wamkat posted a text message @ Belzig

http://castorticker.de/map Castor is noch immer nicht im Lubmin… er macht erst noch en umweg uber Rostock… keep blockading !!!

Kommentar verfassen